Resum històric
 

 

ANTECEDENTS (1705)

REESTRUCTURACIÓ (1940)

TREBALL EN SILENCI (mitjans dels 60)

NOVES DESFILADES (1981)

AUTO SACRAMENTAL (1982)

DESFILADA A ROMA (1986)

PEREGRINACIÓ A MONTSERRAT (1988)

RETORN A MATARÓ (1990)

CONCENTRACIÓ DE MANAIES A GIRONA (1990)

CASTRUM -LOCAL SOCIAL- (2000)

PATRIMONI CULTURAL DE LA CIUTAT (2002)

CONCENTRACIÓ D'ARMATS A MATARÓ (2004)

EXPOSICIÓ CCC ANYS D'HISTÒRIA (2005)

MEDALLA DE LA CIUTAT (2007)

TORNEM A ROMA (2008)

Capella dels Dolors de la Basílica de Santa Maria