TROBADA D'ARMATS - (dia 20 de març de 2004)

HORARIS

L'horari que haurà de seguir-se de forma estricte serà el següent:

· 14,00 h: Hora fixada per l'arribada dels maníples al Col·legi Valldemia per canviar-se.
· 15,00 h: Més enllà d'aquesta hora no es permetrà l'entrada de cap manípul.
· 15,30 h: Hora en que es tancarà al pàrquing dels autocars, camions i cotxes acreditats.
· 16.00 h: Reunió de centurions i capitans manaies (s'entén com a tals als responsables de cada manípul) amb els caps de l'Organització en el lloc que estarà indicat.
· 16,15 h: Avís de concentració al pati del Col·legi.
· 16,30 h: Concentració i col·locació de tots els manípuls al pati del Col·legi segons l'ordre de desfilada.
· 17,00 h: Sortida a pas ràpid per l'itinerari previst en el plànol adjunt fins arribar a situació per deixar tancant el circuit on se celebrarà la desfilada.
· 17,30 h: Un cop tancat el circuit i col.locat cada manípul al lloc que li correspon, segons l'ordre assignat, inici de la desfilada de tots els manípuls a l'hora (sempre serà tots a l'hora) fins arribar a la primera zona marcada on cada un dels manípuls que hi quedin ubicats, disposaran de 10 minuts per fer una evolució (la que cada manípul cregui oportú). Passats els 10 minuts, cada manípul tornarà a estar a punt per continuar la marxa fins a la segona zona on altra vegada cada un dels manípuls que hi quedin ubicats, disposaran de 10 minuts per fer la segona evolució (la que cada manípul cregui oportú) i, així, successivament, seguir fins a la tercera zona i completar el circuit.
· 18,50 h: Un cop completat el circuit, continuació fins al lloc fixat on cada manípul es col·locarà en el lloc que li correspon segons l'esquema adjunt. Hi haurà breus parlaments i es farà el lliurament d'una corbata commemorativa.
· 19,30 h: Sortida a pas ràpid fins arribar al Col·legi Valldemia on es donarà per acabada la desfilada.
· 21,00 h: Les sales hauran de quedar en el mateix estat en què es trobaven a l'inici de la Trobada amb tot el material recollit a punt de carregar a la cloenda de la Trobada.
· 21.30 h: Sopar

Anar a Comentari   Anar a participants   Anar a col.laboradors